flag SKflag ENflag DEflag RU

Naším zákazníkom ponúkame:

 • kvalitné poradenstvo
 • bezkonkurenčné ceny
 • zabezpečenie leasingu
 • neustála aktualizácia ponuky
 • spoľahlivý domáci a zahraničný partneri
 • servisné služby

Dôvody pre kúpu vozidla v BAULOGICu:

 • rôznorodá skladba predmetov –ťahače, návesy, nákladné vozidlá, stavebné stroje, dopravná technika, poľnohospodárske stroje
 • výhodné ceny vozidiel pochádzajúcich z finančných a operatívnych leasingov
 • financovanie kúpy vozidiel prostredníctvom úverov, leasingov
 • možnosť obhliadky vozidiel v areáli našej spoločnosti alebo u našich partnerov
 • prístup k dokladom od vozidla
 • možnosť prevzatia vozidla okamžite po úhrade kúpnej ceny
 • dobrá dopravná dostupnosť

Zákazníkom ponúkame:

 • informácie o predávaných predmetoch na web stránke, na vyžiadanie e-mailom, prípadne telefonicky,
 • poistenie vozidiel – PZP, havarijné poistenie,
 • servis a údržbu vozidiel,
 • prepis vozidiel,
 • obhliadka – predmety sú uskladnené a vystavené v našej prevádzke, kde si ich môžete obhliadnuť, poprípade vyskúšať na skúšobnej jazde mimo areálu prevádzky. Sú k dispozícii technické informácie a doklady.
 • predaj - na predmet, o ktorý máte záujem je možné zložiť zálohu. Na prijatú zálohu Vám vystavíme zálohovú faktúru, ktorej podpisom je kúpa predmetu záväzná pre predávajúceho aj kupujúceho. Zostatok kúpnej ceny je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom.
 • prevzatie kúpených predmetov - je možné až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

V rámci skvalitnenia a rozšírenia poskytovaných služieb Vám vieme odporučiť výhodné financovanie cez naše partnerské leasingové spoločnosti, dojednať povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie.

Taktiež zabezpečujeme pre kupujúcich úkony súvisiace so zmenami v evidencii vozidiel na Dopravných inšpektorátoch (odhlásenie/prihlásenie vozidiel, prepis vozidiel).

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy k jednotlivým predmetom je potrebné predložiť doklady:

 • preukaz totožnosti
 • u podnikateľov uviesť identifikačné údaje (názov, sídlo, IČO, IČ DPH,...)
 • platcovia DPH predložia osvedčenie o registrácii k DPH